DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tổng quan về Thị xã Hồng Lĩnh

500 lượt xem

Thị xã Hồng Lĩnh có diện tích đất tự nhiên 5.897,3 ha, dân số gần 50.000 người. Với vị trí địa lý có nhiều thuận lợi, Thị xã là nơi giao nhau của các tuyến giao thông Quốc gia quan trọng: Quốc lộ 1, Quốc lộ 8, kết nối Nam - Bắc và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang Lào, Đông Bắc Thái Lan. Địa bàn thị xã có cốt nền cao so với các huyện phụ cận, có độ dốc từ đông sang tây, có dãy núi Hồng Lĩnh như cánh cung chắn gió cả phía Bắc và phía Đông nên hầu như không bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, bão, lụt. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hiện trên địa bàn có 24 di tích được xếp hạng (03 di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa, di tích danh thắng cấp quốc gia; 21 di tích được xếp hạng cấp tỉnh), trong đó có nhiều danh thắng, di tích tiêu biểu, độc đáo như: Dãy núi Hồng Lĩnh hay còn gọi là Ngàn Hống được mệnh danh là “Danh sơn đệ nhất” được Vua Minh Mạng cho khắc vào Anh Đỉnh đặt ở Kinh thành Huế, chùa Thiên Tượng là “Hoan Châu đệ nhị danh thắng”, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng được xem như “Nơi lưu dấu của tổ tiên Hồng Lạc”, Di tích danh thắng chùa Hang được ví là “Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thị xã”. Đây thực sự là thế mạnh, là nguồn tài nguyên phong phú cho việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.

1. Tổng quan

other
129 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: UBND Thị xã Hồng Lĩnh